Bij nieuwbouw of verbouwing dient de elektrische installatie gekeurd te worden. Hiervoor moet een eendraadschema en een situatieschema opgesteld worden.

Elyon kan deze schema’s ontwerpen. Bij een verbouwing is hiervoor een plaatsbezoek nodig. Tijdens dit bezoek kan een nazicht gebeuren om op eventuele punten te wijzen die moeten aangepakt worden vóór de officiële keuring.

Elyon beschikt over de apparatuur en de kennis om de aardingsweerstand en de isolatieweerstand van de installatie op te meten.