Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt tijdens de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn, of binnen de eerste maand van bewoning. Zo’n plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de woning (bij aanvang van de huur), en wordt aangevuld met een ruime fotoreportage.

Paul Bielen is vastgoedexpert en gemachtigd voor het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving.

Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden. Indien er schade is aan het betreffende pand kan een schadedossier door ons opgesteld worden waarop de herstellingskosten verduidelijkt worden.

Het uitvoeren van een plaatsbeschrijving gebeurt volledig elektronisch. Ter plaatse is enkel een tablet met een krachtige software nodig en volstaat een bezoek van enkele uren. Enkele dagen later kan het rapport reeds op elektronische wijze worden afgeleverd.